Market Status: Closed
  Monday, 25 Sep '23
   01:30:19 (BST)

Media Reports

Media Reports, 06 Nov 2022

Nine years on, DSE yet to get dividends from demutualization

https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/nine-years-on-dse-yet-to-get-dividends-from-demutualisation-1667661944

 

Tax receipts from DSE drop 16pc in Oct

https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/tax-receipts-from-dse-drop-16pc-in-oct-1667577390?date=05-11-2022

 

বৈশ্বিক পুঁজিবাজারে ঊর্ধ্বমুখিতা

https://bonikbarta.net/home/news_description/319292/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

 

ওয়ালটনের পর্ষদ সভা আজ

https://bonikbarta.net/home/news_description/319291/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9C

 

১২লভ্যাংশ দেবে আমরা টেকনোলজিস

https://bonikbarta.net/home/news_description/319290/%E0%A7%A7%E0%A7%A8-%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B8

 

ইউনাইটেড পাওয়ারের ইজিএম  নভেম্বর

https://bonikbarta.net/home/news_description/319289/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A7%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0

 

বেক্সিমকোর ৪০০ কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন

https://bonikbarta.net/home/news_description/319288/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A7%AA%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8

 

ব্যাংক ছাড়া সব খাতে ইতিবাচক রিটার্ন

https://bonikbarta.net/home/news_description/319160/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8

 

ডিএসইতে গত সপ্তাহে দৈনিক গড় লেনদেন ৫৩বেড়েছে

https://sharebiz.net/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%88%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95-58/

 

পাঁচ কোম্পানির প্রান্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ

https://sharebiz.net/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%81%e0%a6%9a-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-23/

 

আমরা টেকনোলজিসের লভ্যাংশ ঘোষণা

https://www.arthosuchak.com/archives/745194/%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b6/

 

খাতভিত্তিক লেনদেনের শীর্ষে বিবিধ খাত

https://www.arthosuchak.com/archives/745141/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0-71/

 

ডিএসইতে পিই রেশিও বেড়েছে

https://www.arthosuchak.com/archives/745129/%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%9b/

 

সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে বেক্সিমকো

https://www.arthosuchak.com/archives/745109/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d-37/

 

সাপ্তাহিক লুজারের শীর্ষে বিডি মনোস্পুল পেপার

https://www.arthosuchak.com/archives/745106/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7-45/

 

বিদায়ী সপ্তাহে শেয়ারবাজারে ফিরেছে ৫ হাজার কোটি টাকা

https://www.sharebazarnews.com/archives/199279

 

আমরা টেকনোলজিসের লভ্যাংশ ঘোষণা

https://www.sharebazarnews.com/archives/199353

 

সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে বেক্সিমকো

https://www.sharebazarnews.com/archives/199289

 

ডিএসইতে পিই রেশিও বেড়েছে দশমিক ১৩ পয়েন্ট

https://www.sharebazarnews.com/archives/199286

| November 06, 2022 |